torsdag 28 oktober 2010

Försök inte omvända mig gosse!

Barnets förskola går på barngudstjänst 3-4 gånger per termin. Det tycker inte jag är okej eftersom vi i min familj är ateister och rätt nöjda med det. Har pratat med förskolan och de säger bara "men barnen tycker ju att det är så spännande". Jo, det gör de säkert.
Så nu har jag tagit upp det med rektor. Hon tycker att det ju är att lära sig om det svenska kulturarvet. Eh, att gå på studiebesök en gång kanske, men gudstjänster en gång i månaden, det är religionsutövning. Att det är övervikt för kristendomen i religionsläran i skolan är inget konstigt, det tycker jag att det skall vara just med tanke på vår svenska värdegrund och så, men den kunskapen lärs ut i skolmiljö av en fröken när barnen är äldre. Inte i kyrkan av en präst under gudstjänst till små barn. Det är som om man skulle konfirmationsläsa obligatoriskt i skolan. Ingen har frågat mig om vår trosuppfattning. Vi skulle ju kunna vara buddhister eller vad som helst. Men som jag sagt tidigare. Här är det ju lite fint att vara kyrklig. Frågan är hur föräldrarna skulle ställa sig om det istället skulle traskas iväg till en moské 4 gånger per termin?
I vilket fall som helst så vill rektor nu att jag skall trava iväg till kyrkan och ha ett möte med prästen. Fattar inte riktigt varför. Prästen skall ju inte ha något med beslutet huruvida vår förskola skall gå till kyrkan eller inte att göra!!! FÖRBANNAD.

Inga kommentarer: